Twórcy ze Stowarzyszenia

GENOWEFA WIŚNIEWSKA - emerytowana nauczycielka plastyki i techniki. Członek Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic, społecznik. Przez 34 lata pracowała w szkole w Wożuczynie. Od 1964 r. mieszka tu na stałe. Od chwili przejścia na emeryturę (1998 r.) zajmuję się rękodziełem ( bibułkarstwo, plastyka obrzędowa, decoupage, robótki ręczne). Aktywnie bierze udział w gminnych konkursach plastycznych, osiągając sukcesy. Prowadzi warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych w regionie. Swoje prace prezentowała na Forum Kobiet Aktywnych (Susiec, Nielisz) i na innych imprezach regionalnych, np. w Tomaszowie Lub., w Pawłówce. Prace Pani Wiśniewskiej znajdują się również w szkołach i bibliotekach na terenie gminy i w zbiorach prywatnych oraz w Izbie Regionalnej w Wożuczynie.

RYSZARD WIŚNIEWSKI - twórca ludowy, emeryt. Były pracownik umysłowy cegielni i Cukrowni ”Wożuczyn”. Od urodzenia mieszka w Wożuczynie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic, społecznik. Od wielu lat maluje farbami olejnymi portrety, pejzaże, kwiaty oraz dawny Wożuczyn ( w oparciu o zachowane zdjęcia i widokówki). Wykonuje również kopie znanych dzieł np. obrazów Wyspiańskiego, Chełmońskiego oraz rzeźby z drewna. Prace Pana Wiśniewskiego można oglądać na imprezach gminnych oraz w bibliotece gminnej i filialnej i w zbiorach prywatnych oraz w Izbie Regionalnej w Wożuczynie.

BARBARA TYPEK – plastyk (PLSP w Tarnowie, specjalizacja tkactwo artystyczne), historyk sztuki (KUL), historyk (UMCS). Odznaczona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, inicjatorka i prezes Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic, społecznik, przewodnik terenowy oraz nauczyciel Zespołu Szkół w Michalowie (od 1998 r.). Od urodzenia mieszkanka Wożuczyna. Od lat 90. Zajmuje się tkaniną artystyczną (aplikacje, patchwork, „obrazy szyte”, makrama, tkactwo oraz sztuką ludową ( bibułkarstwo, plastyka obrzędowa: wyroby ze słomy, pisanki, stroiki, tradycyjne ozdoby, wieńce dożynkowe, haft sztandarów, malarstwo na drewnie, kompozycje z suchych roślin, wycinanki, wikliniarstwo, batik, robótki ręczne i wiele innych) i różnymi technikami plastycznymi (np. origami). Od 1998 r. wystawia swoje prace.

Wystawy Indywidualne tkanin i aplikacji:

1998 - Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu, 1999 - Wożuczyn (bar „Rybka”) 2002 - GOK Grabowiec 2003 - Tomaszów Lub., 2007 - Sitaniec Hotel „Artis”.

Wystawy zbiorowe tkanin i aplikacji:

1999 - Gorzów Wlkp.

2001 - Galeria Przedmiotu w Zamościu

2003 - GOK Rachanie

2004 - VII Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli w Lublinie

Jej prace prezentowane były również na wystawach twórców m.in. w Sitnie, Grabowcu, Tyszowcach, Łaszczowie.

 Od 1999 r. uczestniczy w Międzynarodowych Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych w Hrubieszowie oraz reprezentuje gminę w imprezach powiatowych typu: Dożynki Powiatowe, Kiermasz Ekologiczny, kiermasze świąteczne, Wystawa Rolnicza w Sitnie, Kiermasz Kiliana w Skierbieszowie, „Dzień susła” w Mokrem, Forum Kobiet Aktywnych  w Lubycza Król., przeglądy twórczości. Jako twórca chętnie bierze udział w konkursach ogólnopolskich i regionalnych, osiągając sukcesy (np. II Ogólnopolski Konkurs ”Igłą malowane”).

Jako miłośniczka sztuki ludowej stale prowadzi warsztaty z zakresu tradycyjnych ozdób, technik, zarówno wśród uczniów, jak i wśród dorosłych, głównie poza terenem gminy. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych we Włoszech, Niemczech, Szwecji, USA, Australii i w wielu domach na terenie całego kraju oraz w szkołach i bibliotekach na terenie gminy. Można je również obejrzeć w „Galerii Kufer Andrzeja” w Warszawie, na portalu ”Nasza klasa”, facebooku, na stronie www.wozuczyn.pl.tl i w Izbie Regionalnej w Wożuczynie.

JUSTYNA RADOMSKA – Przez 16 lat mieszkała w Niemczech. Od 2000 r. mieszka w Wożuczynie. Inicjatorka i wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic oraz społecznik. Od 6 lat zajmuje się różnymi technikami plastycznymi: malarstwo na szkle, malarstwo na jedwabiu, odlewy z gipsu. Z różnych materiałów wykonuje biżuterię na każdą okazję. Najchętniej jednak zajmuje się decoupage, pokrywając tą techniką różne przedmioty użytkowe. Prace swe prezentuje na lokalnych wystawach twórców w regionie (dożynki, przegląd twórczości) oraz w Izbie Regionalnej w Wożuczynie.

ELŻBIETA WYROBEK (z d. DOBOSZ) - rodowita Wożuczynianka. Członek Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic.
Z wykształcenia technik technolog żywienia. Od 2001 r. na stale mieszka w Wożuczynie. Od 15 lat zajmuje się amatorsko witrażami. Swoje prace –głównie przedmioty użytkowe, jak lampy, abażury, wazony, ozdoby ścienne, wykonuje metodą Tiffaniego (łączenie szkła cyną). Tematyk prac według własnych pomysłów oscyluje wokół aniołów, motyli, kobiet, ptaków. Ponadto zajmuje się decopuage i malarstwem na szkle, ozdabiając tymi technikami przedmioty użytkowe. Swoje prace udostępnia na imprezy okolicznościowe w gminie. Prace Pani Wyrobek znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju. Można je również obejrzeć na koncie p.Eli, na portalu ”Nasza klasa”.

 

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja