"Śladami Mierów 2016-17"

Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic na Ukrainie

-projekt ”ŚLADAMI MIERÓW”

19 XI 2016 r., Stowarzyszenie rozpoczęło realizację 6 projektu, tym razem polsko-ukraińskiego pt: ”Śladami Mierów”, Programu „Przełamując granice”, realizowanego przez Agencję lokalnego rozwoju gospodarczego rejonu Kamianka Buska przy finansowym wsparciu firmy Towarzystwa DTEK (w ramach realizacji strategii rozwoju Dobrotworu i okolic na lata 2016-2018) oraz Stowarzyszenia „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego, realizującego Program przy finansowym wsparciu Fundacji Grupy Oscar, członkowie i wolontariusze SMWiO odbyli wycieczkę na Ukrainę. Celem wycieczki było poznanie miejsc związanych z rodziną Mierów. Jej pierwszy przedstawiciel Szkot Wilhelm Mier herbu własnego, około 1700 r. osiadł w Polsce na stałe. W 1734 r. kupił Radziechów (dzisiejsza Ukraina), a w 1735 r. dobra Wożuczyn. Wilhelm miał 2 synów i córkę. Najstarszy syn Wilhelma Jan Mier odziedziczył Wożuczyn, a młodszy syn Józef objął Radziechów. Tak powstały dwie linie rodu i dwa wielkie majątki Mierów: linia wożuczyńska-dobra Wożuczyn, Siemierz, Zwiartówek, Kozika (dziś Kozia Wola), dobra Komarów i Tyszowce) oraz linia radziechowska zw. wojewodzińską: dobra Radziechów, Kamionka Buska, Busk, Chołojów, Sielec, Stanin (dziś Ukraina).Józef Mier z Radziechowa był trzykrotnie żonaty. Z drugiego małżeństwa z księżną Anną Agnieszką Sapieżanką miał córkę Agnieszkę, która wyszła za mąż za swojego stryjecznego brata Feliksa Kazimierza Miera - syna Jana Miera z Wożuczyna. W ten sposób klucz radziechowski został połączony z kluczem wożuczyńskim, tworząc najbogatszą fortunę szlachecką w dawnym województwie bełskim.
Dobra Wożuczyn w posiadaniu Mierów był do roku ok. 1800, gdy kupił je Jan Kraczewski. W Radziechowie i okolicach Mierowie rządzili do k. XIX w. W 1870 r. zmarł ostatni męski członek tego rodu Feliks Wojciech Mier, którego córka Cecylia wyszła za mąż za Stanisława Marcina Badeniego. Dalsze losy żeńskich członków rodziny Mier związane są z Badenimi, Fredrami, Starzeńskimi, Jędrzejowiczami i in. Uczestnicy projektu „Śladami Mierów” odwiedzili Radziechów i Kamionkę Buską. W Radziechowie zwiedzili lokalne muzeum z pamiątkami po rodzinie Mierów i Badenich, park w którym stał pałac Józefa Miera, z pozostałością zabudowy pałacowej oraz miejsce gdzie stał kościół murowany fundacji Józefa Miera, w którym pochowany został zarówno Józef, jak i pozostali członkowie linii radziechowskiej. Następnym celem podróży była Kamionka Buska (dawniej Strumiłłowa), w której przywitano nas tańcami polskimi w wykonaniu dzieci i młodzieży. Zwiedziliśmy lokalne muzeum, kościół katolicki – sanktuarium Jezusa Milatyńskiego oraz pozostałości pałacu Mierów wraz z zabudową pałacową. Dodatkową atrakcja wycieczki było zwiedzanie kościoła greko-katolickiego w Batiatyczach. Cele wycieczki zostały zrealizowane. Wyjazd pozwolił nie tylko poznać bliżej historię rodziny Mierów, ale również Łaszczów, Wydżgów, Cetnerów.
                                                                    


W muzeum w Radziechowie

wiecej zdjęć na:

 https://www.facebook.com/StowarzyszenieMilosnikowWozuczynaIOkolic/

Projekt "Śladami Mierów"-rewizyta partnerów z Ukrainy.

22 kwietnia 2017 r. w Wożuczynie gościliśmy naszych partnerów z Ukrainy-z Kamionki Buskiej i okolic, z którymi wspólnie od listopada 2016 r. realizowaliśmy projekt "Śladami Mierów". Goście zwiedzili Izbę Regionalną z pamiątkami po Mierach, kościół parafialny, w którym spoczywa Wilhelm Mier i jego syn Jan Mier oraz ruiny zamku Wożuczyńskich i pałacu Mierów. Dodatkową atrakcją był Zamość. Tam też odbył się wspólny obiad z gośćmi z Ukrainy i członkami Stowarzyszenia "Czajnia" z Tomaszowa Lub, z prezesem Marcinem Rechuliczem na czele.
Projekt ”Śladami Mierów” realizowany był w ramach Programu „Przełamując granice”, realizowanego przez Agencję lokalnego rozwoju gospodarczego rejonu Kamionka Buska, przy finansowym wsparciu firmy Towarzystwa DTEK ( w ramach realizacji strategii rozwoju Dobrotworu i okolic na lata 2016-2018) oraz Stowarzyszenia „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego, realizującego Program przy finansowym wsparciu Fundacji Grupy Oscar.
Był to już 6 projekt naszego stowarzyszenia, istniejącego od 2011r., ale pierwszy międzynarodowy.
Wszystkim którzy uczestniczyli w projekcie i pomogli zorganizować przyjazd gości z Ukrainy serdecznie dziękuję!!!

                                                                                                                Barbara Typek-koordynator


 Uczestnicy projektu przed Izbą Regionalną

więcej zdjęć na:https://www.facebook.com/StowarzyszenieMilosnikowWozuczynaIOkolic/photos/pcb.1423562997702496/1423556651036464/?type
 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja