Izbę odwiedzili

 

IZBĘ ODWIEDZILI (m.in.):

Prof. Gabriel Wójcik - hydrolog, polarnik, twórca i wieloletni kierownik Planetarium w Chorzowie, Wożuczynianin,2012.

Adam W.Kulik - poeta, prozaik, regionalista, pracownik TV Lublin, Wożuczynianin, 2012:


Wacław Furman - operator filmowy, grafik, malarz, rzeźbiarz, Wożuczynianin, 2012:


Marek Sioma - historyk, pracownik UMCS w Lublinie, Wożuczynianin

Kazimierz Sioma - reżyser, producent filmowy, wykładowca PWSTiF w Łodzi, rodem z Siemierza (26.08.2012 r.):


Zbigniew Chlewiński – kustosz z Galerii Płockiej, autor książki o E.Monsielu, 2013:


Pan Chlewiński przy grobie Monsiela, zdjęcie w Izbie nie wyszło.

Magdalena Dżoń- historyk sztuki, stypendystka  m.in.Sorbony w Paryżu i Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Marzanna i Roman Mucha – artyści plastycy, graficy z Tomaszowa Lub.

Kamil Sipowicz- polski historyk filozofii, dziennikarz, poeta, rzeźbiarz i malarz. Mąż Kory Jackowskiej z „Maanamu”,2016.
Prawnuczki Zygmunta Glogera -autora "Encyklopedii staropolskiej", 2016.
Rodzina Tomasza Watsona-zarządcy pałacu w Wożuczynie w latach 1901-1911, 2012.
Stanisław Pasek-tata Justyny Pasek, "Miss Universe 2002", rodem z Wożuczyna, 2016.
Dyrekcja i pracownicy Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lub.
Pracownicy Muzeum Zamojskiego w Zamościu
Pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Dyrektor Muzeum Zamek w Janowcu
Pracownicy i absolwenci Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie
Pracownicy i studenci Instytutu Archeologii Iniwersytetu Rzeszowskiego
Zarząd Stowarzyszenia"Czajnia" z Tomaszowa Lub.
Prezes i Dyrektor biura Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej z Łaszczowa
Przedstawiciele Lokalnych Organizacji Grantowych z Polski
Przewodnicy PTTK o.Zamość, 2014:Pracownicy Domu Spotkań z Historią z Warszawy, 2015:


Przodownicy turystyki kolarkiej PTTK z całej Polski (zlot 2016)
Pracownik Kuratorium Oświaty w Lublinie
Pracownik IPN o.Gdańsk
Pan Andrzej Gajewski-syn Stanisława Gajewskiego-fotografa, 2015.
Rodzina dawnego organisty Antoniego Chojnackiego, 2015

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja