Nasi Partnerzy

Stowarzyszenie"Czajnia" z Tomaszowa Lub.
Stowarzyszenie "G6 Grzęda Sokalska" z Łaszczowa
Stowarzyszenie "Folkowisko" z Gorajca
Organizacja pozarządowa „Agencja rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości”, Kamionka Buska,Ukraina

                     Współpracowaliśmy i współpracujemy z:

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lub.
Muzeum Zamojskie w Zamościu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Delegatura w Zamościu
Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lub.
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, Filia w Tomaszowie Lub.
Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach
Gminna Biblioteka Publiczna w Rachaniach
Zespół Szkół w Michalowie
Szkoła Podstawowa w Wożuczynie
OSP Wożuczyn
KGW Wożuczyn
KGW "Kalina" z Wożuczyn Cukrowni
Zespół "Legenda" z Wożuczyna
Wójt Gminy Rachanie
Parafia Wożuczyn
ArcheoFuture

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja